continguts

Assignatures pendents

Mira el reportatge "Assignatures pendents": un documental que ens pot ajudar a reflexionar sobre el futur i la importància de l'estudi i de la formació.

clica!


Ara respon a les següents qüestions i guarda-ho a la carpeta de la unitat 4.

Preguntes de conceptes: 

1. Què diu el presentador i quines dades aporta? 
2. Creus que el fracàs escolar constitueix un veritable problema social?
3. Què pensaven abans i què pensen ara dels estudis? I del treball? Destacaries l'opinió d'algun d'ells? Quina i per què?
4. Què diuen les persones que els contracten? Estàs d'acord o no amb les seves opinions?
5. Valora el paper dels formadors i els consells que donen.
6. Com acaba el documental? Han aconseguit els nois seus objectius? Per què alguns no ho han fet?
7. Amb quina persona estàs més d'acord i per què.
8. Amb quina expressió es coneix als joves que no estudien i tampoc treballen?
9. Digueu el nom de tres nois o noies que surten al vídeo.
10. Quins itineraris o cursos ofereixen a EMFO?
11. Creus que és fàcil trobar empreses que col·laborin per contractar als joves? Per què?
12. Quines coses són importants quan anem a una entrevista de treball segons el vídeo?
13. Per què es queixen de la Jèssica a l’empresa? Creus que tenen raó? Per què?
14. Creieu que amb el graduat de l’ESO és suficient actualment per trobar una feina? Per què?
15. Valora de l’1 al 10 l'esforç que estàs fent enguany per aprovar el curs.
16. Quins comportaments, actituds creus que hauries de millorar en els estudis?

Exercici comparatiu de professionsClica la imatge!
Passos a seguir:


 1. Escull 5 professions que et siguin atractives i que despertin el teu interès.
 2. Llegeix atentament totes les informacions que tens de totes elles.
 3. Crea un document WORD i segueix l’estructura que se’t proposa tot seguit per tal d’explicar la professió triada: en un sol document hi haurà d’haver les 5 professions. Millor que ho facis en format taula.
  1. nom de la professió i afegeix alguna imatge referent a la professió.
  2. en què consisteix la feina?
  3. quina formació es requereix per arribar a fer aquesta professió?
  4. quines qualitats o aptituds es necessiten per  a treballar en la professió escollida?
  5. quines perspectives laborals té aquesta feina? (hi ha oferta...)
Quan ho hagis acabat, guarda-ho dins la UNITAT 4. Dins la teva CARPETA i penja-ho al POU!