continguts

El teu PROJECTE professional

Data d'entrega i lloc: dijous 20 d'octubre pel POU de la matèria. i també ha d'estar a la carpeta de la unitat1

Dissenya per mitjà d'un powerpoint, prezzi o vídeo  el teu projecte professional, cal que siguis creatiu i hi posis algunes imatges teves.


Abans de buscar feina és important que reflexionis sobre el teu objectiu professional. L’objectiu professional fa referència a la definició del que ens interessa, però al mateix temps de com som i de què podem oferir.

És important que contestis algunes de les següents preguntes bàsiques:

- Com sóc? (autocoenixement: punts forts i febles)
- Què sé fer? I què se'm dóna bé (habilitats i aptituds)
- Què m’agrada? (què vull fer)
- Quina és la meva formació i/o experiència? (què puc fer)

Vídeo demostratiu: Què vull i què puc fer?

Pensa-hi!


QUI VOL FER UNA COSA
TROBA UN CAMÍ
QUI NO VOL FER RES
TROBA UNA EXCUSA

TREBALL UNITAT 1: habilitats i aptituds

DATA D'ENTREGA: divendres 27 pel POU de la matèria  

PAUTA :

-Portada: títol unitat, nom assignatura, curs, nom alumne/a, cognoms i una imatge suggerent.

-Índex :(indicant el núm. de pàgines):
1.Presentació de la unitat.
2.Objectius de la unitat (només els que hem treballat en aquesta unitat).Cal mirar-ho al dossier.
3.Comentari amb imatges (resum idees principals i opinió) de l'article "El periódico de l'estudiant". Fotocòpies o pdf al final.
4.Definició i informació de conceptes com: creativitat i intel·ligència, i  explicar que són les intel·ligències múltiples.
5.Exercicis d’autoreflexió i autoconeixement. Anàlisi del propi perfil. (Els tens guardats a la carpeta U1)
6.Internet- testos psicològics.  (guardats a la carpeta U1)
7.Exercicis realitzats sobre habilitats: definició, llista, professions i com s'apliquen les habilitats a l'escola.  (guardats a la carpeta U1)
8.Autoconeixement – qüestionari  el GR. Cal que el facis!! 
9.El teu projecte professional. (és el power point). Només cal que posis una imatge i el títol.
10.Conclusions (de la unitat, d'allò treballat, de com hem treballat, del que has après fins ara...)


Heu de tenir en compte que és un treball de TOTA la UNITAT i que cal que hi hagi coherència en: tipus de lletra, títols, llengua ... i que cal que hi afegiu imatges per tal de fer-lo més atractiu.BONA PRÀCTICA A TOTHOM!!!

Quadern d'orientació professional

L’aptitud és la capacitat per fer bé una tasca 

Quan parlem de les aptituds ens estem referint als dons i les habilitats que té una persona. Les pots heretar o adquirir amb aprenentatge i esforç. Saber conduir, saber nedar, tenir bona oïda musical, ser ràpid en el càlcul mental, tenir facilitat per a llegir i escriure, són aptituds. Poden ser mesurades amb proves de tipus psicològic o amb proves d’observació. És molt important conèixer quines són les teves aptituds abans d'escollir uns estudis o una professió.

Saps quines tasques fas millor i quines fas pitjor de manera natural? Amb el Quadern d’Orientació Professional  podràs conèixer algunes de les teves aptituds més relacionades amb el món acadèmic i laboral. 

Aquí et dono el Quadern d’Orientació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat.

Un cop realitzat el qüestionari podràs consultar aquest quadre:

 Aptitud            Facilitat per Professions
 1. MatemàticaResoldre amb facilitat problemes lògics, càlculs i operacions matemàtiques.          Economista, enginyer, científic, informàtics...
 2. Verbal-lingüística    Facilitat per llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, fer jocs de paraules... Escriptors, periodistes, traductors, advocats,...
 3. Viso-espacial            Percebre els espais i el món visual i per tant facilitat per dibuixar i pensar amb imatges. Artista, fotògraf, taxista, dissenyador, arquitecte...
 4. Tècnico-manipulativa    Ús d'utensilis mecànics i tecnològics, màquines o vehicles, comprensió del seu funcionament i reparació.      Fuster, electricista, tècnic de sistemes, mecànic...
 5. Musical    Apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, ritme, to i timbre     Músic, cantant
 6. Corporal cinètica                    Controlar els moviments del propi cos.     Ballarí,escultor, cirujà...
 7. FisicodeportivaFer esforços físics o utilització d'objectes amb destresa.     Esportista, obrer...
 8. Relacional Entendre i respondre de manera adequada als estats d'ànim, temperaments, motivacions i desigs dels altres.     Educadors, metges i terapeutes, mediadors, polítics...
 9. Naturalista    Comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell Biòleg, jardiner, ecologista, físic, químic, arqueòleg,... 
 10. De concentració    Concentrar-se de manera sostinguda davant una tasca monòtona.  Professions universitaries, vigilant de seguretat
 11. Organitzativa i de gestió Organitzar els recursos, horaris, tasques.   Empresari, administratiu 
 12. LideratgeLiderar un grup de treball, d'amics i motivar-los. Empresari, director, entrenador, animador... 

Aquestes professions són orientatives, una mateixa professió és compon de varies feines i sol demanar varies d'aquestes aptituds. Aquest quadre pot servir-te per a trobar una professió adequada a les teves capacitats, però també per saber quines àrees has de treballar més en funció de l'opció que triïs. Tot i que de manera natural se'ns donen més bé unes tasques que unes altres, la pràctica és el que porta a l'expertesa. Amb dedicació les aptituds poden millorar. 

També pots pensar en altres aptituds, a part d'aquestes, que se't donin bé i que també poden ser-te útils en un entorn acadèmic i laboral. Escriu les que se t'ocorrin en l'apartat de comentaris indicant per quines tasques o professions poden ser útils.

EL GR, l'eina per arribar allà on vols

Ara et toca fer aquest TEST: