LA CARTA DE PRESENTACIÓ del currículum

La carta de presentació és una eina tan important com el currículum. És la primera impressió que el seleccionador tindrà del candidat i el seu impacte positiu o negatiu influirà en la posterior lectura o no del currículum.

Tipus de cartes de presentació: 
Existeixen dos tipus de cartes de presentació: 
- La carta de resposta a un anunci: és aquella mitjançant la qual responem a una oferta de feina concreta. 
- La carta d’autocandidatura: és la que s’adreça a empreses per iniciativa pròpia, és a dir no cal que hi hagi cap lloc vacant.  

Escriu les teves cartes de presentació:
Per tal d’acompanyar el teu currículum anirà molt bé que aprenguis a redactar la teva carta de presentació. Ara fixa't en el model de carta en resposta a un anunci i redacta la teva personalitzada tenint en compte on t'agradaria treballar (pots inventar dades). Envia-ho al POU matèria en format PDF.
Model carta en resposta a un anunci, clica la imatge! Ara , escriu una carta d'auto Candidatura. Pots fer-ho a partir dels diferents portals de recerca de feina que tens a sota. I fixa't en el model que tens a la imatge. Envia-ho al POU matèria en fomat PDF.

Model carta autocandidatura

La carta de presentació  ha de ser breu (una sola pàgina), amb bona ortografia i presentació, redactada amb actitud positiva, sense exigències ni precs i adaptada a les circumstàncies del lloc de treball.
Cal utilitzar el mateix tipus de paper que s'ha fet servir per a redactar el currículum, quedar-se'n una còpia i fer un arxiu dels processos de selecció i d'iniciatives personals en què s'està participant.

Estructura i contingut
1. Destinatari: si és la resposta a un anunci, s'adreçarà a la referència o a l'empresa de recursos humans i de la manera indicada per a fer el contacte; si és una tramesa voluntària, caldrà adreçar-la al cap de Personal o de Recursos Humans.
2. Salutació: és preferible utilitzar "Senyor/Senyora" si és una persona concreta, seguit d'una coma; la forma "Senyors/Senyores" permet l'ús del tractament "vós", més fàcil que la tercera persona.
3. Introducció: es descriu la raó per la qual s'envia la carta.
  • Si és la resposta a un anunci, aquests podrien ser uns exemples: 
    "M'adreço a vostès com a resposta a l'anunci publicat el dia - al diari - amb la referència -"
    "Els escric en relació amb el lloc de - que la seva empresa anuncià en -"
  • Si es tracta d'una autocandidatura:
    "Em permeto adreçar-me a la vostra empresa amb la finalitat d'oferir-vos els meus serveis com a titulat en -"
    "En acabar els meus estudis universitaris de -, m'adreço a la vostra empresa per a oferir els meus serveis"
4. Cos: en aquesta part es pot detallar, breument, la formació complementària, l'experiència i/o els mèrits que el candidat aporta per a ocupar el lloc de treball o bé justificar una mancança.
"Tenint en compte l'experiència en l'àrea de -, espero que considereu la meva candidatura"
"Considero que la meva joventut i formació em fan el candidat adient per al treball que oferiu"
"Encara que la meva experiència en - no arriba als dos anys que demaneu, penso que la meva capacitat d'aprendre i d'adaptació em fan el candidat adient"
5. Menció de l'enviament del currículum (i de la fotografia, si es demanava):
"Tal com indicàveu, us hi adjunto el meu currículum i una fotografia"
"Us remeto, adjunt, el meu currículum"
6. Tancament: és una frase breu amb la qual es pot sol·licitar una entrevista.
"Espero tenir l'ocasió d'ampliar les dades curriculars en una pròxima entrevista"
"En una pròxima entrevista us podria aclarir les dades que considereu"
7. Comiat: es poden utilitzar les fórmules usuals:
"Agraint la vostra atenció, us saluda atentament,"
"A l'espera de les vostres notícies, aprofito l'avinentesa per a saludar-vos atentament,"
8. Signatura: el millor lloc per a col·locar-la és sota la frase d'acomiadament.
9. Dades personals: sota la signatura, cal escriure-hi el nom i els cognoms, l'adreça (sense oblidar el codi postal), les dades de contacte (telèfon, fax, adreça electrònica) i, finalment, la data.
La carta s'ha d'escriure a mà si així ho indicava l'anunci.

Cap comentari:

Publica un comentari