El videocurrículum

Dissenya i grava el teu Vídeo currículum. Abans però, mira alguns exemples al bloc i llegeix què és això del vídeo currículum. 


Consells per a l'elaboració d'un vídeo currículum

Ha de tenir una durada màxima de 2 minuts, màxim 3.

• La qualitat del vídeo ha de ser acceptable

• Preparar un guió amb la mateixa estructura que un CV, però sense incloure dates ni dades concretes referides a empreses

• Nom i Edat
• Lloc on vius
• mòbil de contacte i mail
• Estudis que tens i lloc on els curses
• Idiomes que domines
• Informàtica
• Experiència laboral (pràctiques, beques, etc.)
• Pots parlar sobre el teu caràcter: aptituds, habilitats, i competències
• Les teves aficions, etc,Aquí en tens uns quants exemples:

Quines són les noves professions digitals?

Clica la imatge i llegeix l'article:


 Les 4 C que donen nom a les jornades: «Contingut Cultural i Creatiu Català».


Ara copia aquestes preguntes en un document de google i respon detalladament:

1. Quin sector es preveu com a “oportunitat per a l’ocupabilitat”?
2. Quants llocs de treball crearà a Europa i a Espanya?
3. Quins tres temes s’han desenvolupat en la Mobile World Congress?
4. Què és el Digital 4C? Qui ho ha organitzat? Quan ha tingut lloc la primera edició del Digital 4C? On s’ha fet?
5. A què es refereix el concepte “gamification”?
6. Quins dos objectius va proposar-se  Ana Díaz, fundadora d'Artíficex?
7. Quina nova professió va crear Óscar Araujo? En què consisteix aquesta?
8. Quina idea ha destacat Xènia Alonso? Com s’anomena el seu blog? Entra-hi i després d’observar-lo, digues de què tracta i a qui va dirigit.
9. Què entèn Javier Casares per “titolitis”?
10. Explica què vol dir Óscar García Panella, director acadèmic d'ENTI en la frase: “però que davant de la rapidesa amb què canvia el futur cada cop es fa més evident que els estudis especialitzats (i per a tota la vida) han mort i es torna al cross-disciplinary”.


LA CARTA DE PRESENTACIÓ del currículum

La carta de presentació és una eina tan important com el currículum. És la primera impressió que el seleccionador tindrà del candidat i el seu impacte positiu o negatiu influirà en la posterior lectura o no del currículum.

Tipus de cartes de presentació: 
Existeixen dos tipus de cartes de presentació: 
- La carta de resposta a un anunci: és aquella mitjançant la qual responem a una oferta de feina concreta. 
- La carta d’autocandidatura: és la que s’adreça a empreses per iniciativa pròpia, és a dir no cal que hi hagi cap lloc vacant.  

Escriu les teves cartes de presentació:
Per tal d’acompanyar el teu currículum anirà molt bé que aprenguis a redactar la teva carta de presentació. Ara fixa't en el model de carta en resposta a un anunci i redacta la teva personalitzada tenint en compte on t'agradaria treballar (pots inventar dades). Envia-ho al POU matèria en format PDF.
Model carta en resposta a un anunci, clica la imatge! Ara , escriu una carta d'auto Candidatura. Pots fer-ho a partir dels diferents portals de recerca de feina que tens a sota. I fixa't en el model que tens a la imatge. Envia-ho al POU matèria en fomat PDF.

Model carta autocandidatura

La carta de presentació  ha de ser breu (una sola pàgina), amb bona ortografia i presentació, redactada amb actitud positiva, sense exigències ni precs i adaptada a les circumstàncies del lloc de treball.
Cal utilitzar el mateix tipus de paper que s'ha fet servir per a redactar el currículum, quedar-se'n una còpia i fer un arxiu dels processos de selecció i d'iniciatives personals en què s'està participant.

Estructura i contingut
1. Destinatari: si és la resposta a un anunci, s'adreçarà a la referència o a l'empresa de recursos humans i de la manera indicada per a fer el contacte; si és una tramesa voluntària, caldrà adreçar-la al cap de Personal o de Recursos Humans.
2. Salutació: és preferible utilitzar "Senyor/Senyora" si és una persona concreta, seguit d'una coma; la forma "Senyors/Senyores" permet l'ús del tractament "vós", més fàcil que la tercera persona.
3. Introducció: es descriu la raó per la qual s'envia la carta.
  • Si és la resposta a un anunci, aquests podrien ser uns exemples: 
    "M'adreço a vostès com a resposta a l'anunci publicat el dia - al diari - amb la referència -"
    "Els escric en relació amb el lloc de - que la seva empresa anuncià en -"
  • Si es tracta d'una autocandidatura:
    "Em permeto adreçar-me a la vostra empresa amb la finalitat d'oferir-vos els meus serveis com a titulat en -"
    "En acabar els meus estudis universitaris de -, m'adreço a la vostra empresa per a oferir els meus serveis"
4. Cos: en aquesta part es pot detallar, breument, la formació complementària, l'experiència i/o els mèrits que el candidat aporta per a ocupar el lloc de treball o bé justificar una mancança.
"Tenint en compte l'experiència en l'àrea de -, espero que considereu la meva candidatura"
"Considero que la meva joventut i formació em fan el candidat adient per al treball que oferiu"
"Encara que la meva experiència en - no arriba als dos anys que demaneu, penso que la meva capacitat d'aprendre i d'adaptació em fan el candidat adient"
5. Menció de l'enviament del currículum (i de la fotografia, si es demanava):
"Tal com indicàveu, us hi adjunto el meu currículum i una fotografia"
"Us remeto, adjunt, el meu currículum"
6. Tancament: és una frase breu amb la qual es pot sol·licitar una entrevista.
"Espero tenir l'ocasió d'ampliar les dades curriculars en una pròxima entrevista"
"En una pròxima entrevista us podria aclarir les dades que considereu"
7. Comiat: es poden utilitzar les fórmules usuals:
"Agraint la vostra atenció, us saluda atentament,"
"A l'espera de les vostres notícies, aprofito l'avinentesa per a saludar-vos atentament,"
8. Signatura: el millor lloc per a col·locar-la és sota la frase d'acomiadament.
9. Dades personals: sota la signatura, cal escriure-hi el nom i els cognoms, l'adreça (sense oblidar el codi postal), les dades de contacte (telèfon, fax, adreça electrònica) i, finalment, la data.
La carta s'ha d'escriure a mà si així ho indicava l'anunci.

Els portals de recerca de feina

En l'actualitat, Internet és una eina fonamental per la recerca d'ocupació. La Xarxa 
ofereix una sèrie de recursos que posen en contacte l'oferta i la demanda de 
perfils professionals, de tal manera que podem accedir ràpidament a un major 
nombre de possibilitats d'ocupació sense moure'ns de casa, a l'hora que vulguem, 
sense grans despeses, només introduint les nostres dades personals i 
professionals en una determinada base de dades. La Xarxa proporciona, per tant, 
una gran ajuda en el procés de recerca d'ocupació i de selecció de personal. 
Veiem on podem trobar ocupació per Internet.

Ara clica la imatge!!

Canals de recerca de feina

ON PUC TROBAR FEINA?
Aquest document fa referència a qui són els intermediaris del mercat laboral i quines vies podem utilitzar per accedir a les ofertes de feina. És bo utilitzar diverses vies d'accés a l'ocupació, però sobretot cal utilitzar aquella que és més adient al tipus d'ocupació que volem aconseguir.
L'AUTOCANDIDATURA

Acció que es produeix quan una persona amb desitjos de treballarpren la iniciativa de dirigir-se a una empresa sense que prèviament aquesta, hagi sol·licitat candidats per cobrir un lloc determinat. Sol anomenar-se també CANDIDATURA ESPONTÀNIA o RECERCA ACTIVA DE FEINA.
Aquesta acció es pot realitzar directament (per telèfon, correu ordinaricorreu
electrònic, personalment)
.


Procés de selecció

Supera l'entrevista de selecció!

És sovint l'últim pas i el més important dins d'un procés de selecció. És a l'entrevista on la persona entrevistadora i l'entrevistada intentaran resoldre els seus dubtes.
Clica les imatges si vols saber-ne més.
Lo que no debemos hacer en una entrevista
I PER ACABAR... POSA'T A PROVA!