continguts

Aptituds i professions

L’aptitud és la capacitat per fer bé una tasca 

Quan parlem de les aptituds ens estem referint als dons i les habilitats que té una persona. Les pots heretar o adquirir amb aprenentatge i esforç. Saber conduir, saber nedar, tenir bona oïda musical, ser ràpid en el càlcul mental, tenir facilitat per a llegir i escriure, són aptituds. Poden ser mesurades amb proves de tipus psicològic o amb proves d’observació. És molt important conèixer quines són les teves aptituds abans d'escollir uns estudis o una professió.

Ara pots consultar aquest quadre:

 Aptitud            Facilitat per Professions
 1. MatemàticaResoldre amb facilitat problemes lògics, càlculs i operacions matemàtiques.          Economista, enginyer, científic, informàtics...
 2. Verbal-lingüística    Facilitat per llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, fer jocs de paraules... Escriptors, periodistes, traductors, advocats,...
 3. Viso-espacial            Percebre els espais i el món visual i per tant facilitat per dibuixar i pensar amb imatges. Artista, fotògraf, taxista, dissenyador, arquitecte...
 4. Tècnico-manipulativa    Ús d'utensilis mecànics i tecnològics, màquines o vehicles, comprensió del seu funcionament i reparació.      Fuster, electricista, tècnic de sistemes, mecànic...
 5. Musical    Apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, ritme, to i timbre     Músic, cantant
 6. Corporal cinètica                    Controlar els moviments del propi cos.     Ballarí,escultor, cirujà...
 7. FisicodeportivaFer esforços físics o utilització d'objectes amb destresa.     Esportista, obrer...
 8. Relacional Entendre i respondre de manera adequada als estats d'ànim, temperaments, motivacions i desigs dels altres.     Educadors, metges i terapeutes, mediadors, polítics...
 9. Naturalista    Comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell Biòleg, jardiner, ecologista, físic, químic, arqueòleg,... 
 10. De concentració    Concentrar-se de manera sostinguda davant una tasca monòtona.  Professions universitaries, vigilant de seguretat
 11. Organitzativa i de gestió Organitzar els recursos, horaris, tasques.   Empresari, administratiu 
 12. LideratgeLiderar un grup de treball, d'amics i motivar-los. Empresari, director, entrenador, animador... 

Aquestes professions són orientatives, una mateixa professió és compon de varies feines i sol demanar varies d'aquestes aptituds. Aquest quadre pot servir-te per a trobar una professió adequada a les teves capacitats, però també per saber quines àrees has de treballar més en funció de l'opció que triïs. Tot i que de manera natural se'ns donen més bé unes tasques que unes altres, la pràctica és el que porta a l'expertesa. Amb dedicació les aptituds poden millorar. 

També pots pensar en altres aptituds, a part d'aquestes, que se't donin bé i que també poden ser-te útils en un entorn acadèmic i laboral. Escriu les que se t'ocorrin en l'apartat de comentaris indicant per quines tasques o professions poden ser útils.Assignatures pendents

Mira el reportatge "Assignatures pendents": un documental que ens pot ajudar a reflexionar sobre el futur i la importància de l'estudi i de la formació.

clica!


Respon detalladament a les següents preguntes que trobaràs a la classroom d'INFOLABORAL

Matèries i hàbits aplicats al món laboral


MATÈRIES
APLICACIÓ EN UNA FEINA qualsevol
La llengua catalana
Fer cartes. Llegir i entendre manuals. Comprendre instruccions de treball escrites i orals. Atendre trucades telefòniques. Explicar un producte o un servei. Fer una reclamació...
La llengua castellana
Tot l’anterior. Poder treballar fora de Catalunya en les mateixes condicions que la resta.
L’anglès i altres llengües
Poder treballar en altres països. Poder treballar amb gent d’altres llocs del món. Recollir informació d’Internet 
La història
Saber d’on vénen les coses que passen en l’actualitat. Tenir converses i comprendre per què altres persones pensen com ho fan. 
La geografia
Saber quin camí és el més curt per anar d’una ciutat a una altra. Establir relacions entre el temps i la distància, per saber quant temps trigaré per anar d’un lloc a un altre. Saber si un lloc està dins o fora de Catalunya o d’Espanya.
Les matemàtiques
Fer factures. Fer petits pressupostos. Cobrar i tornar canvi.
El dibuix tècnic
Poder fer i interpretar plànols per a instal·lacions elèctriques. Organitzar millor els mobles en un espai o els productes en un magatzem.
HÀBITS
APLICACIÓ EN UNA FEINA
Utilitzar l’agenda
Planificar el temps. Organitzar activitats 
Endreçar els apunts
Donar una imatge professional de ser net i organitzat.
Fer treballs
Respectar terminis per realitzar tasques. Seguir unes pautes de treball 
Anar cada dia a l’escola i ser puntual
Disciplina, Puntualitat.
Estar amb gent que no m’agrada a la classe
Respecte als i les altres. Tolerància.