continguts

Aptituds i professions

L’aptitud és la capacitat per fer bé una tasca 

Quan parlem de les aptituds ens estem referint als dons i les habilitats que té una persona. Les pots heretar o adquirir amb aprenentatge i esforç. Saber conduir, saber nedar, tenir bona oïda musical, ser ràpid en el càlcul mental, tenir facilitat per a llegir i escriure, són aptituds. Poden ser mesurades amb proves de tipus psicològic o amb proves d’observació. És molt important conèixer quines són les teves aptituds abans d'escollir uns estudis o una professió.

Ara pots consultar aquest quadre:

 Aptitud            Facilitat per Professions
 1. MatemàticaResoldre amb facilitat problemes lògics, càlculs i operacions matemàtiques.          Economista, enginyer, científic, informàtics...
 2. Verbal-lingüística    Facilitat per llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, fer jocs de paraules... Escriptors, periodistes, traductors, advocats,...
 3. Viso-espacial            Percebre els espais i el món visual i per tant facilitat per dibuixar i pensar amb imatges. Artista, fotògraf, taxista, dissenyador, arquitecte...
 4. Tècnico-manipulativa    Ús d'utensilis mecànics i tecnològics, màquines o vehicles, comprensió del seu funcionament i reparació.      Fuster, electricista, tècnic de sistemes, mecànic...
 5. Musical    Apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, ritme, to i timbre     Músic, cantant
 6. Corporal cinètica                    Controlar els moviments del propi cos.     Ballarí,escultor, cirujà...
 7. FisicodeportivaFer esforços físics o utilització d'objectes amb destresa.     Esportista, obrer...
 8. Relacional Entendre i respondre de manera adequada als estats d'ànim, temperaments, motivacions i desigs dels altres.     Educadors, metges i terapeutes, mediadors, polítics...
 9. Naturalista    Comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell Biòleg, jardiner, ecologista, físic, químic, arqueòleg,... 
 10. De concentració    Concentrar-se de manera sostinguda davant una tasca monòtona.  Professions universitaries, vigilant de seguretat
 11. Organitzativa i de gestió Organitzar els recursos, horaris, tasques.   Empresari, administratiu 
 12. LideratgeLiderar un grup de treball, d'amics i motivar-los. Empresari, director, entrenador, animador... 

Aquestes professions són orientatives, una mateixa professió és compon de varies feines i sol demanar varies d'aquestes aptituds. Aquest quadre pot servir-te per a trobar una professió adequada a les teves capacitats, però també per saber quines àrees has de treballar més en funció de l'opció que triïs. Tot i que de manera natural se'ns donen més bé unes tasques que unes altres, la pràctica és el que porta a l'expertesa. Amb dedicació les aptituds poden millorar. 

També pots pensar en altres aptituds, a part d'aquestes, que se't donin bé i que també poden ser-te útils en un entorn acadèmic i laboral. Escriu les que se t'ocorrin en l'apartat de comentaris indicant per quines tasques o professions poden ser útils.Tests d'autoconeixement

Amb el GR comença el teu Gran Recorregut pel món dels estudis i de les professions, no esperis que ningú decideixi per tu. A partir d’ara, tu tries!


Aquí tens alguns qüestionaris per orientar-te. 
Clica la imatge i ENDAVANT!