continguts

Valors professionals

Definim valors professionals com un seguit de qualitats o característiques pròpies d’una professió, que es corresponen amb els interessos o valors personals.1. Disponibilitat de temps lliure
Tenir una professió o ocupació que permeti un horari flexible, que es pugui compaginar amb la realització d’altres activitats.

2. Independència
Poder complir les tasques ocupacionals de manera autònoma, que possibiliti poder seguir les pròpies idees i conviccions.

3. Assolir prestigi
Adquirir reconeixement, reputació o popularitat pels èxits aconseguits en la professió. Destacar entre les persones que exerceixen la mateixa professió.

4. Altruisme
Poder ajudar els altres i facilitar el seu benestar. Solidaritat amb els problemes i les dificultats socials.

5. Treball guiat o supervisat
Professió o ocupació en la qual s’actuï sota la direcció o les ordres dels altres, sense que calgui haver d’adjudicar-se responsabilitats.

6. Creativitat
Tenir una professió o ocupació en la qual es poden idear coses, es pot usar la imaginació, es pot ser creatiu.

7. Relació social
Treballs en contacte directe amb persones. Tenir l’oportunitat de comunicar-se amb els altres, de conèixer nova gent i de fer amic

8. Assumir poder i responsabilitat
Ser el dirigent o el cap del grup en el treball, tenir capacitat per prendre decisions, ser el líder que mana i és responsable de l’actuació d’altres persones

9. Seguretat en l’ocupació
Tenir una feina fixa o estable, en la qual és poc probable que et quedis sense feina.

10. Bon sou
Ser ben pagat per la feina o professió que s’exerceix.

11. Activitat rutinària
Professió o treball que no és complicat, que està organitzat sobre la base de repetir tasques iguals o semblants.

12. Varietat - diversitat
Tenir l’oportunitat de fer tasques diferents, de viatjar, d’emprendre tasques que impliquin aventura, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada